Upit za dizalicu

Upitnik služi za prikupljanje podataka na osnovu kojih se vrši projektovanje, izrada, isporuka i montaža svih vrsta dizalica.

1. OPŠTI PODACI
Podaci o naručiocu, mjesto ugradnje, kontakt osoba
2. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Nosivost, visina dizanja, raspon, dužina staze, brzina
3. REŽIM RADA DIZALICE
Pogonska klasa, temperatura, posebni uslovi
4. KONSTRUKTIVNI ZAHTJEVI
Upravljanje, položaj kabine i posebni zahtjevi
5. ELEKTRO OPREMA
6. OSTALI PODACI
Staza, broj dizalica, uređaj za prihvatanje tereta

Kontaktirajte nas!

kranovi

Upit za teretni lift

Upitnik služi za prikupljanje podataka na osnovu kojih se vrši projektovanje, izrada, isporuka i montaža svih vrsta teretnih liftova.

1. OPŠTI PODACI
Podaci o naručiocu, mjesto ugradnje, kontakt osoba
2. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Nosivost, visina dizanja, broj stanica, okno, brzina
3. REŽIM RADA LIFTA

Kontaktirajte nas!

kranovi