Monorej dizalice

monorej dizalice

Monorej dizalice služe za postizanje veće efikasnosti pojedinačnog radnog prostora. Obično se ugrađuju se u prostore gdje je potrebno manevrisati većom količinom materijala u određenom pravcu. Koriste se za lakši i brži transport materijala i robe npr. pri zameni alata na mašinama. Monorail dizalice se pretežno koriste u mašinskim radionicama, rudnicima, cementarama, farbarama i slično.