O nama

SEMING d.o.o. Gračanica - kranovi, liftovi, dizalice i sve za podizanje tereta

 Preduzeće za proizvodnju, inženjering i konsalting SEMING doo Gračanica osnovano je 1992. godine.

Od svog osnivanja započeli smo s radom kao inženjerska firma specijalizirana za projektovanje, izradu, isporuku i montažu transportne opreme (konzolne dizalice, monorej dizalice, mosni kranovi, portalni i poluportlani kranovi, toranjske dizalice teretni liftovi i razni dizalični alati za pretovar svih vrsta čvrstih i rasutih tereta). Kvalitetom naših proizvoda, poštivanjem rokova isporuke kao i brzinom reakcije naše servisne službe stekli smo povjerenje velikog broja renomiranih kupaca.

MI NOSIMO VAŠ TERET

Seming znači veliki potencijal iskustva i stručnosti, fleksibilnost organizacije i kontinuirane modernizacije strukture i personala. Kvalitet urađenih radova garantovana je certifikatom ISO 9001:2015.Kvalitet kao oslonac povjerenju potvrđenom u sve brojnijim i značajnijim narudžbama naših proizvoda i usluga, rangira sve značajniju poziciju firme Seming.

PRAVA MJERA ZA SVAKOG KLIJENTA

Spremni smo i sposobni da efikasno, brzo, profesionalno i stručno radimo projekte različitog značaja. Zahvaljujući personalnim, logističkim i drugim dispozicijama, sposobni smo poduzeti operacije svih dimenzija, od sasvim jednostavnih, do najkompleksnijih.

Struktura organizacije

kranovi seming

Projekat, istraživanje, konsultacija

Ideje se rađaju svaki dan, na svakom mjestu. Da bi se prešao put od ideje do ralizacije i da bi se postigle i održale projektovane performanse, personal se “Seminga”, podržan eminentnim stručnjacima i proizvodnim kapacitetima u zemlji i inostranstvu, nudi globalni inžinjering, uz garanciju optimalnih rezultata. Razvijena operativna fleksibilnost omogućava korištenje svih kompetentnih proizvodnih resursa, u zemlji i inostranstvu, što omogućava kompetentnu ponudu širokog spektra proizvoda i usluga.

kranovi seming

Isporuka, puštanje u rad i postprodajni servis

Zahtjevi klijenata, pretočeni u prethodnu studiju, projektno rješenje i konačno u robu, koju isporučujemo snadbjevenu svom potrebnom dokumentacijom i rezervnim djelovima za tekuće investiciono održavanje. Isporučenu robu montiramo kod klijenta, puštamo u funkciju, dokazujemo projektovane i garantovane parametre, obučavamo personal klijenta za rukovođenje i održavanje opreme i procesa i izdajemo zakonom propisane upotrebne dozvole. Dobro organizovan i efikasan servis, snadbjeven kvalitetnim rezervnim djelovima, uvijek je u dispoziciji klijenta.

kranovi seming

Staro i oštećeno često se može koristiti

Vršimo pregled, defektažu i ocjenjivanje upotrebne vrijednosti opreme i postrojenja kojima već raspolažete. Ovisno o kondiciji ovakve opreme i želja klijenata, realizujemo njenu sanaciju ili rekonstrukciju i funkcionalno osposobljavanje. Rekonstruiranu i remontovanu opremu komplentiramo sa adekvatnom tehničkom i drugom dokumentaciom za korištenje i održavanje.

kranovi seming

Kontakt sa klijentima

Kontakt sa klijentom održavamo direktnom, prostom i transparentnom komunikacijom, pomažući mu da često delikatne i kompleksne zahtjeve postavi u ograničene okvire vremena i sredstava.

kranovi seming

Od starog i oštećenog pravimo funkcionalno i sposobno

Postrojenja i procese, koji su iz najrazličitijih razloga van funkcije, ili im treba poboljšati funkciju, pregledamo, defektiramo, elaboriramo, rekonstruišemo i remontujemo, oslonjeni na značajno iskustvo i stručnost našeg personala i stabilne izvore snadbjevanja repromaterijalima i rezervnim djelovima najeminentnijih proizvođača. Za sve izvedene radove obezbjeđujemo efikasan postprodajni servis, svu tehničku i drugu dokumentaciju, uredno snadbjevanje kvalitetnim rezervnim djelovima.

kranovi seming

Redovni i vanredni pregledi, upotrebne dozvole

Vršimo redovne i vanredne preglede postrojenja, mašina i objekata, prema zakonski propisanoj proceduri, a u cilju pribavljanja upotrebne dozvole i izdavanje upotrebnih dozvola.

kranovi seming

Kvalitet radova pokriven je garancijama

Za izvedene radove i upotrijebljene materijale dajemo garancije u trajanju jedne godine i više.

kranovi seming

Projekat, istraživanje, konsultacija

Ideje se rađaju svaki dan, na svakom mjestu. Da bi se prešao put od ideje do ralizacije i da bi se postigle i održale projektovane performanse, personal se “Seminga”, podržan eminentnim stručnjacima i proizvodnim kapacitetima u zemlji i inostranstvu, nudi globalni inžinjering, uz garanciju optimalnih rezultata. Razvijena operativna fleksibilnost omogućava korištenje svih kompetentnih proizvodnih resursa, u zemlji i inostranstvu, što omogućava kompetentnu ponudu širokog spektra proizvoda i usluga.

kranovi seming

Isporuka, puštanje u rad i postprodajni servis

Zahtjevi klijenata, pretočeni u prethodnu studiju, projektno rješenje i konačno u robu, koju isporučujemo snadbjevenu svom potrebnom dokumentacijom i rezervnim djelovima za tekuće investiciono održavanje. Isporučenu robu montiramo kod klijenta, puštamo u funkciju, dokazujemo projektovane i garantovane parametre, obučavamo personal klijenta za rukovođenje i održavanje opreme i procesa i izdajemo zakonom propisane upotrebne dozvole. Dobro organizovan i efikasan servis, snadbjeven kvalitetnim rezervnim djelovima, uvijek je u dispoziciji klijenta.

kranovi seming

Staro i oštećeno često se može koristiti

Vršimo pregled, defektažu i ocjenjivanje upotrebne vrijednosti opreme i postrojenja kojima već raspolažete. Ovisno o kondiciji ovakve opreme i želja klijenata, realizujemo njenu sanaciju ili rekonstrukciju i funkcionalno osposobljavanje. Rekonstruiranu i remontovanu opremu komplentiramo sa adekvatnom tehničkom i drugom dokumentaciom za korištenje i održavanje.

kranovi seming

Kontakt sa klijentima

Kontakt sa klijentom održavamo direktnom, prostom i transparentnom komunikacijom, pomažući mu da često delikatne i kompleksne zahtjeve postavi u ograničene okvire vremena i sredstava.

kranovi seming

Od starog i oštećenog pravimo funkcionalno i sposobno

Postrojenja i procese, koji su iz najrazličitijih razloga van funkcije, ili im treba poboljšati funkciju, pregledamo, defektiramo, elaboriramo, rekonstruišemo i remontujemo, oslonjeni na značajno iskustvo i stručnost našeg personala i stabilne izvore snadbjevanja repromaterijalima i rezervnim djelovima najeminentnijih proizvođača. Za sve izvedene radove obezbjeđujemo efikasan postprodajni servis, svu tehničku i drugu dokumentaciju, uredno snadbjevanje kvalitetnim rezervnim djelovima.

kranovi seming

Redovni i vanredni pregledi, upotrebne dozvole

Vršimo redovne i vanredne preglede postrojenja, mašina i objekata, prema zakonski propisanoj proceduri, a u cilju pribavljanja upotrebne dozvole i izdavanje upotrebnih dozvola.

kranovi seming

Kvalitet radova pokriven je garancijama

Za izvedene radove i upotrijebljene materijale dajemo garancije u trajanju jedne godine i više.