Mosni kranovi

kranovi seming

Projekat, istraživanje, konsultacija

Ideje se rađaju svaki dan, na svakom mjestu. Da bi se prešao put od ideje do ralizacije i da bi se postigle i održale projektovane performanse, personal se “Seminga”, podržan eminentnim stručnjacima i proizvodnim kapacitetima u zemlji i inostranstvu, nudi globalni inžinjering, uz garanciju optimalnih rezultata. Razvijena operativna fleksibilnost omogućava korištenje svih kompetentnih proizvodnih resursa, u zemlji i inostranstvu, što omogućava kompetentnu ponudu širokog spektra proizvoda i usluga.

kranovi seming

Isporuka, puštanje u rad i postprodajni servis

Zahtjevi klijenata, pretočeni u prethodnu studiju, projektno rješenje i konačno u robu, koju isporučujemo snadbjevenu svom potrebnom dokumentacijom i rezervnim djelovima za tekuće investiciono održavanje. Isporučenu robu montiramo kod klijenta, puštamo u funkciju, dokazujemo projektovane i garantovane parametre, obučavamo personal klijenta za rukovođenje i održavanje opreme i procesa i izdajemo zakonom propisane upotrebne dozvole. Dobro organizovan i efikasan servis, snadbjeven kvalitetnim rezervnim djelovima, uvijek je u dispoziciji klijenta.

kranovi seming

Staro i oštećeno često se može koristiti

Vršimo pregled, defektažu i ocjenjivanje upotrebne vrijednosti opreme i postrojenja kojima već raspolažete. Ovisno o kondiciji ovakve opreme i želja klijenata, realizujemo njenu sanaciju ili rekonstrukciju i funkcionalno osposobljavanje. Rekonstruiranu i remontovanu opremu komplentiramo sa adekvatnom tehničkom i drugom dokumentaciom za korištenje i održavanje.

kranovi seming

Kontakt sa klijentima

Kontakt sa klijentom održavamo direktnom, prostom i transparentnom komunikacijom, pomažući mu da često delikatne i kompleksne zahtjeve postavi u ograničene okvire vremena i sredstava.

kranovi seming

Od starog i oštećenog pravimo funkcionalno i sposobno

Postrojenja i procese, koji su iz najrazličitijih razloga van funkcije, ili im treba poboljšati funkciju, pregledamo, defektiramo, elaboriramo, rekonstruišemo i remontujemo, oslonjeni na značajno iskustvo i stručnost našeg personala i stabilne izvore snadbjevanja repromaterijalima i rezervnim djelovima najeminentnijih proizvođača. Za sve izvedene radove obezbjeđujemo efikasan postprodajni servis, svu tehničku i drugu dokumentaciju, uredno snadbjevanje kvalitetnim rezervnim djelovima.

kranovi seming

Redovni i vanredni pregledi, upotrebne dozvole

Vršimo redovne i vanredne preglede postrojenja, mašina i objekata, prema zakonski propisanoj proceduri, a u cilju pribavljanja upotrebne dozvole i izdavanje upotrebnih dozvola.

kranovi seming

Kvalitet radova pokriven je garancijama

Za izvedene radove i upotrijebljene materijale dajemo garancije u trajanju jedne godine i više.

kranovi seming

Projekat, istraživanje, konsultacija

Ideje se rađaju svaki dan, na svakom mjestu. Da bi se prešao put od ideje do ralizacije i da bi se postigle i održale projektovane performanse, personal se “Seminga”, podržan eminentnim stručnjacima i proizvodnim kapacitetima u zemlji i inostranstvu, nudi globalni inžinjering, uz garanciju optimalnih rezultata. Razvijena operativna fleksibilnost omogućava korištenje svih kompetentnih proizvodnih resursa, u zemlji i inostranstvu, što omogućava kompetentnu ponudu širokog spektra proizvoda i usluga.

kranovi seming

Isporuka, puštanje u rad i postprodajni servis

Zahtjevi klijenata, pretočeni u prethodnu studiju, projektno rješenje i konačno u robu, koju isporučujemo snadbjevenu svom potrebnom dokumentacijom i rezervnim djelovima za tekuće investiciono održavanje. Isporučenu robu montiramo kod klijenta, puštamo u funkciju, dokazujemo projektovane i garantovane parametre, obučavamo personal klijenta za rukovođenje i održavanje opreme i procesa i izdajemo zakonom propisane upotrebne dozvole. Dobro organizovan i efikasan servis, snadbjeven kvalitetnim rezervnim djelovima, uvijek je u dispoziciji klijenta.

kranovi seming

Staro i oštećeno često se može koristiti

Vršimo pregled, defektažu i ocjenjivanje upotrebne vrijednosti opreme i postrojenja kojima već raspolažete. Ovisno o kondiciji ovakve opreme i želja klijenata, realizujemo njenu sanaciju ili rekonstrukciju i funkcionalno osposobljavanje. Rekonstruiranu i remontovanu opremu komplentiramo sa adekvatnom tehničkom i drugom dokumentaciom za korištenje i održavanje.

kranovi seming

Kontakt sa klijentima

Kontakt sa klijentom održavamo direktnom, prostom i transparentnom komunikacijom, pomažući mu da često delikatne i kompleksne zahtjeve postavi u ograničene okvire vremena i sredstava.

kranovi seming

Od starog i oštećenog pravimo funkcionalno i sposobno

Postrojenja i procese, koji su iz najrazličitijih razloga van funkcije, ili im treba poboljšati funkciju, pregledamo, defektiramo, elaboriramo, rekonstruišemo i remontujemo, oslonjeni na značajno iskustvo i stručnost našeg personala i stabilne izvore snadbjevanja repromaterijalima i rezervnim djelovima najeminentnijih proizvođača. Za sve izvedene radove obezbjeđujemo efikasan postprodajni servis, svu tehničku i drugu dokumentaciju, uredno snadbjevanje kvalitetnim rezervnim djelovima.

kranovi seming

Redovni i vanredni pregledi, upotrebne dozvole

Vršimo redovne i vanredne preglede postrojenja, mašina i objekata, prema zakonski propisanoj proceduri, a u cilju pribavljanja upotrebne dozvole i izdavanje upotrebnih dozvola.

kranovi seming

Kvalitet radova pokriven je garancijama

Za izvedene radove i upotrijebljene materijale dajemo garancije u trajanju jedne godine i više.