Uslovi korištenja

USLOVI KORIŠTENJA

Uslovi korištenja se određuju za interakciju između korisnika (posjetioca/klijenata) web stranice i seming.ba. Glavna seming.ba web stranica je sastavljena od različitih web stranica (pod-stranica) kojima upravlja seming.ba. Seming.ba web stranica je dostupna za posjetu i interakciju putem informativnog sadržaja, dinamičkih web elemenata, ili različitih formi, a korištenje seming.ba web stranice od strane korisnika bazira se na prihvatanju, bez modifikacije, svih uslova korištenja koji su predstavljeni ovdje.

MODIFIKACIJA USLOVA KORIŠTENJA

Seming.ba zadržava pravo da promjeni uslove korištenja pod kojima nudi i omogućava seming.ba web stranicu korisnicima i da iste uslove aplicira bez prethodne najave.

VEZE PREMA DRUGIM WEB STRANICAMA

Seming.ba web stranica može sadržavati veze ili linkove prema drugim web stranicama koje nisu pod kontrolom seming.ba. Za takve web stranice seming.ba ne snosi odgovornost niti ima kontrolu po pitanju sadržaja, veza (linkova) na tim web stranicama i informacija uopšte. seming.ba omogućava veze sa eksternim stranicama u cilju eventualnih pogodnosti i dodatnih informacija koje mogu imati za korisnike seming.ba web stranice i eksternih web stranica.

NEZAKONITA ILI ZABRANJENA UPOTREBA NIJE DOZVOLJENA

Kao uslov korištenja, korisnik se obavezuje da seming.ba web stranicu, kompletan sadržaj, njene proizvode ili usluge neće koristiti u nezakonite ili zabranjene svrhe. Korisnik svojim direktnim ili indirektnim djelovanjem ne smije ni na koji način onemogućiti, preopteretiti, narušiti, usporiti i obezvrijediti funkcionisanje seming.ba, a također ne smije onemogućiti korištenje seming.ba drugim korisnicima. Korisnik ne može i ne smije koristiti bilo kakve informacije sa seming.ba izuzev onih koje su mu namjenski omogućene kroz seming.ba, seming.ba proizvode i usluge.

KORIŠTENJE KOMUNIKACIJSKIH USLUGA

Seming.ba može sadržavati chat rooms, forume, personalne stranice, kalendare, stranice sa porukama ili druge komunikacione web stranice ili usluge koje su namijenjene korisniku kako bi imao mogućnost komunikacije sa jednom osobom ili većim brojem osoba javno putem web stranice i web komunikacijskih usluga. Korisnik tokom korištenja bilo koje od komunikacijskih usluga neće:

  • Zlostavljati, klevetati, uznemiravati ili na drugi način kršiti prava javnosti i privatnosti za vrijeme korištenja seming.ba proizvoda i usluga.
  • Objavljivati neprimjerene, proste, klevetničke, nezakonite sadržaje, materijale i informacije.
  • Unositi sadržaj, vršiti upload datoteka, koje sadrži inforacije koje su zaštićene autorskim pravima (osim u slučajevima kada korisnik ima dozvolu, primjer: kupovna licenca).
  • Unositi, sadržaj, vršiti upload datoteka, koje sadrže viruse, korumpirani sadržaj, nezakonit sadržaj, materijale i informacije.
  • Unositi sadržaj, vršiti upload datoteka, koje sadrže viruse i korumpirane podatke koji mogu oštetiti komunikacijsku uslugu, seming.ba web site i kompjuter korisnika ili drugih korisnika.
  • Neovlašteno prikupljati podatke drugih korisnika, uključujući emai i ostale osobne podatke.
  • Falsificirati ili uništiti legalne notifikacije originalnih programa, software-a ili drugog materijala ove vrste.
  • Koristiti komunikcijske usluge za samopromotorske ili druge promotorske radnje i aktivnosti.
  • Kršiti bilo koje zakonske akte.

Seming.ba zadržava pravo da pregleda materijal i informacije koje se koriste putem komunikacijskih usluga i da isti ukloni ukoliko je prekršena bilo koja od gore navedenih stavki. Također, seming.ba zadržava pravo da korisniku koji je povrijedio pravila iz uslova korištenja zabrani korištenje seming.ba glavne web stranice, seming.ba proizvoda i usluga bez prethodnog upozorenja.

Seming.ba zadržava pravo da materijale i informacije objelodani ukoliko se ukaže zakonska potreba o službenom uvidu u pojedine informacije. Tokom korištenja komunikacijskih usluga potrebno je biti oprezan i ne davati osobne informacije o sebi ili svojoj djeci. Seming.ba nije odgovoran za navedene informacije koje korisnici namjerno ili nehotice postavljaju u komunikacijskim uslugama, chat sobama, kontakt formama i slično.

SADRŽAJ, MATERIJALI I INFORMACIJE KOJE KORISNIK PROSLJEĐUJE ZA SEMING.BA

Seming.ba nije vlasnik informacija, sadržaja, slika, video sadržaja i ostalih informacija koje korisnici prosljeđuju prema seming.ba u svrhu traženja odgovora, dobijanja informacija, izrade web stranica, zakup serverskog prostora i ostalih seming.ba proizvoda i usluga. Slanjem navedenih materijala prema seming.ba, korisnik se slaže da seming.ba iste koristi, distribuira, kopira, javno obznanjuje i reklamira u svojstvu seming.ba poslovnog sadržaja, uz Vaše prihvaćanje ovih Uslova Korištenja. Za isto korisnik neće dobiti ni tražiti bilo kakvu kompenzaciju od seming.ba.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Ukoliko se desi da se u sadržaju web stranice pojavi gramatička, tipografska, ili pojedina konfiguracijska pogreška, istu ćemo detaljno pregledati i otkloniti kako bi sadržaj koji se nudi korisniku uvijek bio adekvatan i tačan u odnosu na ponuđene proizvode ili usluge.

Informacije, sadržaj, slike, video sadržaj, savjeti koje dobijete putem seming.ba ne mogu biti adekvatni za Vaše osobne, medicinske, finansijske ili druge odluke i akcije i za takve trebate potražiti savjet od profesionalnih stručnjaka iz specifičnih polja djelovanja i profesija.

U najvećoj mjeri, u okviru važećeg zakona, seming.ba neće biti odgovoran za direktne ili indirektne slučajeve nastalih šteta, koje uključuju, ali nisu limitirane na štete gubitka podataka, gubitak profita (koji može biti povezan sa korisničkim korištenjem seming.ba kao korisnik-posjetioc), gubitak performansi web stranice, usporavanje web stranice, nedostupnost seming.ba proizvoda i usluga, nedostupnost aplikacija i software-a.

Ukoliko se iz bilo kojeg razloga ne slažete sa dijelom ili u cijelosti sa Uslovima Korištenja, možete svojevoljno prestati koristiti seming.ba web site, seming.ba proizvode i usluge. Također, ukoliko korisnik povrijedi pravila iz Uslova Korištenja, dijelom ili cijelosti, nehotice ili sa namjerom, seming.ba zadržava pravo da korisniku zabrani i onemogući pristup seming.ba web stranici i da uradi terminaciju korisničkih usluga bez prethodne najave.