Dvogredni mosni kranovi

Dvogredni mosni kranovi

Dvogredni mosni kranovi - projektovanje, izrada, isporuka i montaža

Dvogredne mosne dizalice (kranovi) služe za manipulisanje velikih količina tereta na radnom prostoru. Dvogredni mosni kranovi odlikuju se krutom robusnom konstrukcijom i koriste se za podizanje većih pojedinačnih tereta na velikim rasponima hale.

Prednost dvogrednih mosnih dizalica je prostor na podu koji ostaje slobodan nakon što se izvrši manevrisanje kranom. Upravljanje dvogrednim mosnim dizalicama vrši se preko viseće tastature ili praktičnije preko daljinske komande.

U našem proizvodnom programu mogu se pronaći dvogredne mosne dizalice raznih nosivosti sa dvobrzinskim motorima dizanja (opciono sa frekventnom regulacijom.

Pogon kolica (mačke) i pogon mosta sa frekventnim regulatorom 2-brzinski ili varijabilni. Takođe nudimo i izvedbu sa dvije mačke, pojedinačno/rad u tandemu.